Köprü Yapı Danışmanlık
Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Satış Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde Bulunması Gereken Maddeler

 1. Taraflar

Sözleşmenin ilk başında taraflar hakkında bilgilerin yer alması gerekir. Burada satıcı ve alıcının kimliğinde bulunan isim ve soy isimleri yer alır. Ayrıca mutlaka her iki tarafın da adreslerine yer verilmelidir.

 1. Sözleşmenin Konusu

İkinci maddede ise sözleşmenin konusunun yer alması gerekir. Burada satılacak olan gayrimenkulün il, ilçe, köy, pafta, ada, parsel ve metrekare cinsinden yüzölçümü bilgileri açık bir şekilde belirtilir ve satış işlemi olduğu bilgisi verilir. Burada ayrıca satışı yapılacak olan gayrimenkulün kimin üzerine kayıtlı ve tescilli olduğu bilgilerinin de yer alması gerekir.

 1. Gayrimenkulün Satış Bilgisi ve Ödeme Planı
  • Toplam satış bedeli
  • Ödemenin nasıl yapılacağı (peşin, taksitle ya da bir kısmı peşin bir kısmı taksitle olacak şekilde tüm detayları yazılır)
  • Taksitle ödenecekse gecikme faizi
  • Belirlenen şekilde ödeme yapılmadığı zaman uygulanacak olan faiz
 2. Tapu devri
  • Belirlenen satış bedelinin üstte belirtildiği şekilde gayrimenkul mülkiyetinin resmi
  • Gayrimenkulün üzerinde herhangi bir haciz ve ipotek olmadığına dair kanıt
 3. Sözleşmenin devredilmesi

Bu bölümde de gayrimenkul satış sözleşmesi örneğine göre sözleşmeye uyulacağı ve üçüncü kişilere devredilmeyeceği ile ilgili bilgi verilmesi gerekir.

 1. Sözleşmenin feshi

Satıcının, alıcının sözleşmeye uymaması ve ödemeleri belirtilen şekilde yapmaması durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

 1. Harç ve masraflar

Bu bölümde ise tapu masraflarının tüm vergi ve harç gibi masraflarının hangi taraf tarafından ödeneceği hakkında bilgi verilmelidir. Burada verilen bilgiye göre hangi tarafın ismi yer alıyorsa ödemelerin de onun tarafından yapılması çok önemlidir.

 1. Sözleşmenin tapuya şerh edilmesi
 2. Tebligat adresleri

Tarafların ilk maddede adreslerini açık bir şekilde yazmaları gerektiğinden söz etmiştik. Bu maddede de tebligat adresi olarak o adreslerin kabul edildiği belirtilmektedir. Eğer adres değişikliği olursa ve taraflar bunu yazılı olarak bildirmezse sözleşmede belirtilen adreslere tebligat yapılması da kabul edilmiş sayılır.

 1. İhtilafların çözümü

Son olarak doğacak ihtilafların hangi mahkeme ve icra daireleri tarafından takip edileceği bilgileri yer alır. Satış vaadi sözleşmesi örneğinin en son bölümünde ise tarih ve imzaların yer alması gerekmektedir.